Close

Williams per Sempre

[ PLAY ]

HOMENATGE A JOHN WILLIAMS. 36'21''.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS.
MARC TIMÓN, DIRECTOR.
PRODUCED & DIRECTED BY MALDITO STUDIO.
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA / PALAU DIGITAL.

NextNext
NextNext